Dagbok/Blogg

 

Samtalsträffar i Halmstad hösten 2011

2011-09-01

 

Samtalsträffarna är till för dig som är närstående, som mist en familjemedlem, släkting, partner eller vän genom suicid.

 

- Tematräffar för nydrabbade (bör ha gått ca 3-4 månader minst) och dig som aldrig deltagit i SPES-grupp startar måndagen den 5 september och träffas vid 7 tillfällen. För vidare info kontakta någon av nedanstående.

 

Tematräffarna leds av sjukhuspräst Jörgen Franzén och Gunilla Lundkvist

 

- Öppen träffpunkt för dig som tidigare deltagit i SPES-grupp/talat med en stödperson eller vill komma när du känner att du vill träffa andra som gått/går igenom detsamma som dig, startar måndagen den 5 september och sedan följande måndagar, 3/10, 7/11 samt 5/12 gemensam avslutning för båda grupperna.

 

Öppen träffpunkt leds av Pernilla Sellergren och Sigbritt Christensen

 

Samtliga träffar hålls 19.00 till 21.00 i S:t Nikolais Församlingshem, Karl XI:s väg 4, Halmstad, nedre botten.

 

Fika till självkostnadspris.

 

Varmt välkommen!

  

Vill du veta mer eller anmäla dig? Se information länken nedan

 

http://www.christiansellergren.se/empty_42.html

eller SPES hemsida www.spes.se